Đề ôn tập số 01 học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2022 2023 trắc nghiệm tự luận
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-04-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập số 01 học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2022 2023 trắc nghiệm tự luận 

Phần 1: Trắc nghiệm (7 điểm-35 câu) CÁC EM LÀM THEO HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI - BIẾT ĐIỂM NGAY SAU KHI LÀM BÀI 

Phần 2: Tự luận (4 câu - 3 điểm)

Câu 36. [Mức độ 3] Cho phương trình $x^4-2 m x^2+16-m=0(1)$. Tìm điều kiện của tham số $m$ để phương trình (1) có đúng 1 nghiệm.
Câu 37. [Mức độ 3] Có 10 đôi dép khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 chiếc dép, trong đó chỉ có đúng 1 đôi?
Câu 38. [ Mức độ 4] Cho hàm số $y=x^2-6 m x+9 m^2(m>0)$. Tìm $m$ để giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[6 ; 9]$ lần lượt là $y_1, y_2$ thỏa mãn $y_1-y_2=8$.
Câu 39. [ Mức độ 4] Đề kiểm tra cuối Học kỳ gồm 50 câu trắc nghiệm. Mỗi câu có 5 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Nếu trả lời đúng thì được 0,2 điểm, nếu trả lời sai thì bị trừ 0,1 điểm. Bạn $\mathrm{A}$ không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 phương án trả lời trong mỗi câu. Tính xác suất để A làm được 7 điểm.

                                                                                                  ---HẾT---

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé