3 đề ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 2024 trường THPT Việt Đức Hà Nội
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2024-02-22
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

3 đề ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 2024 trường THPT Việt Đức Hà Nội

tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

I. Giới hạn chương trình
Chương 6 + Chương 7 (đến hết bài Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ).
Cấu trúc đề: 70 % TN – 30 % TL.
A. Phần trắc nghiệm.
1 Hàm số – Hàm số bậc hai 7.
2 Dấu tam thức bậc hai 6.
3 PT quy về PT bậc hai 5.
4 PT đường thẳng. Góc. Khoảng cách 10.
B. Phần tự luận.
– BPT tích, thương. PT quy về PT bậc 2.
– PT đường thẳng.
– Bài toán thực tế.
II. Một số đề ôn tập

Câu 9: Cho $f(x)=a x^2+b x+c,(a \neq 0)$ và $\Delta=b^2-4 a c$. Cho biết dấu của $\Delta$ khi $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số $a$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
A. $\Delta<0$.
B. $\Delta=0$.
C. $\Delta>0$.
D. $\Delta \geq 0$.

Câu 10: Bất phương trình $(1-x)\left(x^2-7 x+6\right) \geq 0$ có tập nghiệm $S$ là:
A. $S=(-\infty ; 1] \cup[6 ;+\infty)$.
B. $S=(-\infty ; 6]$.
C. $(-\infty ; 6)$.
D. $S=[6 ;+\infty) \cup\{1\}$.

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2-5 x+6}{x^2-25} \leq 0$ là.
A. $S=[-5 ; 2] \cup[3 ; 5]$.
B. $S=(-5 ; 2] \cup[3 ; 5)$.
C. $S=(-\infty ;-5) \cup(5 ;+\infty)$.
D. $S=(-\infty ;-5) \cup[2 ; 3] \cup(5 ;+\infty)$.

Câu 12: Tìm $m$ để $f(x)=m x^2-2(m-1) x+4$ luôn luôn dương
A. $(-\infty ; 3-\sqrt{2})$.
B. $(3+\sqrt{2} ;+\infty)$.
C. $(0 ;+\infty)$.
D. $(3-\sqrt{2} ; 3+\sqrt{2})$.

Câu 13: Bất phương trình $x^2+4 x+m<0$ vô nghiệm khi
A. $m<4$.
B. $m>4$.
C. $m \leq 4$.
D. $m \geq 4$.

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình $2 x-1=\sqrt{-x^2-5}$ là
A. $S=\{1 ; 5\}$.
B. $S=\{1\}$.
C. $S=\{5\}$.
D. $S=\varnothing$.

Câu 15: Khi giải phương trình $\sqrt{x^2+3 x}+1=3 x$ ta tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Bình phương hai vế của phương trình (1) ta được: $x^2+3 x=(3 x-1)^2$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé