Hướng dẫn giải bài tập vận dụng cao giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lớp 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Hướng dẫn giải bài tập vận dụng cao giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lớp 12 

Ví dụ $23 .$
Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $f^{\prime}(x)$ như hình vẽ (xem video nhé). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f(x)+$ $\frac{1}{3} x^3-x$ trên đoạn $[-1 ; 2]$ bằng
A. $f(-1)+\frac{2}{3}$.
B. $\frac{2}{3}$.
C. $f(2)+\frac{2}{3}$.
D. $f(1)-\frac{2}{3}$.

Mời các em xem video hướng dẫn dưới đây 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé