Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2023 2024 sở GD&ĐT Hà Nội
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2024-04-05
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2023 2024 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề kiểm tra khảo sát học sinh môn Toán 12 THPT năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo UBND thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 05 tháng 04 năm 2024.

Trích dẫn Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hà Nội:

Câu 1. Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S):(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=36$. Tọa độ tâm $I$ của mặt cầu $(S)$ là
A. $(1 ;-2 ; 1)$.
B. $(-1 ; 2 ;-1)$.
C. $(1 ; 2 ; 1)$.
D. $(-1 ;-2 ;-1)$.

Câu 2. Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho có bao nhiêu điềm cực trị??
A. 3 .
B. 2 .
C. 0 .
D. 1 .

Câu 3. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $\int 2^x d x=\frac{2^{x+1}}{x+1}+C$.
B. $\int 2^x d x=2^x+C$.
C. $\int 2^x \mathrm{~d} x=\frac{2^x}{\ln 2}+C$.
D. $\int 2^x \mathrm{~d} x=2^x \ln 2+C$.

Câu 4. Phương trình $2^x=8$ có số nghiệm thực là
A. 1.
B. 2 .
C. Vô số.
D. 0 .

Câu 5. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong một nhóm có 15 học sinh?
A. $C_{15}^4$.
B. $A_{15}^4$.
C. 15 !.
D. 4 !.

Câu 7. Cho cấp số nhân $\left(u_n\right)$ có số hạng đầu $u_1$ và công bội $q$ với $q \neq 1$. Tổng $n$ số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó được tính theo công thức
A. $S_n=u_1 \cdot q^{n-1}$.
B. $S_n=q \cdot \frac{1-u_1^n}{1-u_1}$.
C. $S_n=\frac{u_1}{1-q}$.
D. $S_n=u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$.

Câu 8. Với $a$ là số thực dương tùy ý, $\log _5 a^4$ bằng
A. $\frac{1}{4} \log _5 a$.
B. $\frac{4}{5} \log _5 a$.
C. $4 \log _5 a$.
D. $\frac{5}{4} \log _5 a$.

Câu 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$ ?
A. $y=3^x$.
B. $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$.
C. $y=5^x$.
D. $y=(1,5)^x$.

Câu 13. Một hình trụ có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng
A. $12 \pi$.
B. $24 \pi$.
C. $8 \pi$.
D. $36 \pi$.

Câu 14. Trong không gian $O x y z$, cho $\overrightarrow{O M}=3 \vec{i}-2 \vec{j}+\vec{k}$. Điểm $M$ có tọa độ là
A. $(1 ; 3 ;-2)$.
B. $(1 ;-2 ; 3)$.
C. $(3 ; 2 ; 1)$.
D. $(3 ;-2 ; 1)$.

Câu 15. Nghiệm của phương trình $\log _3 x=2$ là
A. $x=8$.
B. $x=9$.
C. $x=6$.
D. $x=5$.

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2 x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình
A. $y=2$.
B. $y=1$.
C. $y=-2$.
D. $y=-1$.

Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2023 2024 sở GD&ĐT Hà Nội

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé