Đề thi thử tốt nghiệp THPT trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu năm 2021 2022 lần 3 môn Toán
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-04-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử tốt nghiệp THPT trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu năm 2021 2022 lần 3 môn Toán

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 1. Trong không gian $O x y z$, mặt phẳng $(O x y)$ có phương trình là
A. $y=0$.
B. $x=0$.
C. $x+y+z=0$.
D. $z=0$.
Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x+1}{2 x-2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=\frac{1}{2}$.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $x=\frac{1}{2}$.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=2$.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=\frac{1}{2}$.

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên $a$ sao cho ứng với mỗi $a$, tồn tại ít nhất 8 số nguyên $b \in(-10 ; 10)$ thỏa mãn $5^{a^{2}-2 a-3+b} \leq 3^{b+a}+598$ ?
A. 7 .
B. 6 .
C. 4 .
D. 5 .
Câu 49. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f^{\prime}(x)=(x-1)^{2}\left(x^{2}-2 x\right)$; với $\forall x \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $g(x)=f\left(x^{3}-3 x^{2}+m\right)$ có đúng 8 điểm cực trị là
A. 2 .
B. 3 .
C. 4 .
D. 1 .
Câu 50. Trong không gian $O x y z$, cho hai điểm $A(10 ; 6 ;-2), B(5 ; 10 ;-9)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2 x+2 y+z-12=0$. Điểm $M$ di động trên $(\alpha)$ sao cho $M A, M B$ luôn tạo với $(\alpha)$ các góc bằng nhau. Biết rằng $M$ luôn thuộc một đường tròn $(\omega)$ cố định. Hoành độ của tâm đường tròn $(\omega)$ bằng
A. 10 .
B. $\frac{9}{2}$.
C. 2 .
D. $-4$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé