Chuyên đề học tập toán 11 sách kết nối tri thức với cuộc sống sách giáo khoa chương trình mới 2018
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-08-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề học tập toán 11 sách kết nối tri thức với cuộc sống sách giáo khoa chương trình mới 2018

MỤC LỤC:
CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1. Phép biến hình.
Bài 2. Phép tịnh tiến.
Bài 3. Phép đối xứng trục.
Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm.
Bài 5. Phép dời hình.
Bài 6. Phép vị tự.
Bài 7. Phép đồng dạng.
Bài tập cuối chuyên đề 1.
CHUYÊN ĐỀ 2. LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ.
Bài 8. Một số khái niệm cơ bản.
Bài 9. Đường đi Euler và đường đi Hamilton.
Bài 10. Bài toán tìm đường đi tối ưu trong một vài trường hợp đơn giản.
Bài tập cuối chuyên đề 2.
CHUYÊN ĐỀ 3. MỘT SỐ YẾU TỐ VẼ KĨ THUẬT.
Bài 11. Hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo.
Bài 12. Bản vẽ kĩ thuật.
Bài tập cuối chuyên đề 3.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Bảng giải thích thuật ngữ.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé