Đề ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 2023
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-12-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 2023 

ĐÊ ÔN TẬP THI HK1 - LÓP 10 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
I. Trắc nghiệm: (35 câu $-7$ điểm)
Câu 1. Cho các tập hợp $A=\left[-5 ; \frac{1}{2}\right], B=(-3 ;+\infty)$. Khi đó tập hợp $A \cap B=$
A. $\left\{x \in \mathbb{R} \mid-3 \leq x<\frac{1}{2}\right\}$.
B. $\left\{x \in \mathbb{R} \mid-5<x \leq \frac{1}{2}\right\}$.
C. $\left\{x \in \mathbb{R} \mid-3<x \leq \frac{1}{2}\right\}$.
D. $\left\{x \in \mathbb{R} \mid-3 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\}$.
Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây cùng phương?
A. $-\frac{1}{2} \vec{a}-\vec{b}$ và $2 \vec{a}+\vec{b}$.
B. $-3 \vec{a}+\vec{b}$ và $-\frac{1}{2} \vec{a}+6 \vec{b}$.
C. $\frac{1}{2} \vec{a}-\vec{b}$ và $-\frac{1}{2} \vec{a}+\vec{b}$.
D. $\frac{1}{2} \vec{a}+\vec{b}$ và $\vec{a}-2 \vec{b}$.
Câu 3. Điểm thi môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là $1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9$. Số trung vị của dãy số liệu đã cho là
A. 6 .
B. 4 .
C. 5.
D. 7 .
Câu 4. Cho hình vuông $A B C D$ cạnh $a$. Khi đó $|2 \overrightarrow{A D}+\overrightarrow{D B}|=$
A. $a$.
B. $a \sqrt{2}$.
C. $a \sqrt{3}$.
D. $2 a$.
Câu 5. Sĩ số học sinh của 5 lớp khối 10 là: $40 ; 43 ; 45 ; 41 ; 46$. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên gần nhất với số nào trong các đáp án sau?
A. 2,42 .
B. 2,28 .
C. 2,25 .
D. 2,52 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé