Ôn tập học kỳ 1 lớp 10 môn Toán nội dung tìm số trung vị có hướng dẫn casio
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-12-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Câu 10. (Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình)

Một nhóm 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao như sau (thang điểm 10): $0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 8 ; 9$. Khi đó số trung vị của mẫu số liệu trên bằng
A. 5,5 .
B. 4 .
C. 4,5 .
D. 5 .

Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây: 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé