Đề thi cuối kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 Sở Giáo Dục Đà Nẵng theo ma trận Bộ có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-04-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 Sở Giáo Dục Đà Nẵng theo ma trận Bộ có đáp án 

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 9. Với số phức $z=a+b i$ tuỳ ý $(a, b \in \mathbb{R})$, ta có
A. $|z|=\sqrt{a+b}$.
B. $|z|=\sqrt{a^{2}+b^{2}}$.
C. $|z|=a^{2}+b^{2}$.
D. $|z|=a+b$.
Câu 10. Cho hai số phức $z_{1}=a+b i$ và $z_{2}=c+d i(a, b, c, d$ là các số thực bất kỳ). Ta có
A. $z_{1}=z_{2} \Leftrightarrow a=c$ và $b=d$.
B. $z_{1}=z_{2} \Leftrightarrow a=c$.
C. $z_{1}=z_{2} \Leftrightarrow b=d$.
D. $z_{1}=z_{2} \Leftrightarrow a=d$ và $b=c$.
Câu 11. Phần ào của số phức $z=3-2 i$ là
A. $-3$.
B. 2 .
C. 3 .
D. $-2$.
Câu 12. Trong không gian $O x y z$, điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{5}$ ?
A. Điểm $B(3 ;-2 ; 4)$.
B. Điềm $B(1 ; 0 ;-1)$.
C. Điểm $A(1 ;-2 ;-1)$.
D. Điểm $D(-1 ; 2 ;-6)$.

PHẢN TỤ LUẠ̉N $(3,0$ điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Tính $\int_{0}^{1} 3 x \sqrt{1+3 x^{2}} \mathrm{~d} x$.
Câu 2. (1,0 điểm) Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $(Q)$ có phương trình $4 x-4 y-2 z+1=0$. Viết phương trìhh mạ̉t phẳng đi qua hai điểm $M(1 ;-2 ; 0), N(-1 ; 2 ; 3)$ đồng thời vuông góc với $(Q)$.
Câu 3. (0,5 điểm) Xét các số phức $z$ thỏa mãn $|z|=\sqrt{5}$ và số phức $w=z+3-i$. Tìm giá trị lớn nhất của $P=\left|w^{2}-(3-i) w\right|$.
Câu 4. (0,5 điểm) Người ta vẽ thiết kế vành lưỡi trai của mũ bảo hiểm bằng một đường parabol đinh $B$ và một nửa đường tròn tâm $A$, đường kính $C D$ với kích thước $A B=6 \mathrm{~cm}, C D=18 \mathrm{~cm}$ như hình vẽ. Tính diện tích phần gạch chéo $(S)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé