Chuyên đề số phức thầy Lê Xe
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-01-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề số phức thầy Lê Xe 

Xem chi tiết dưới đây

Chương 4. $\quad$ SÔ PHỨ́C VÀ CÁC PHÉP TOÁN
$\S 1$ - NHẠP MÔN SỐ PHỨC
(A) TÓM TÁT LÝ THUYẾT
(B) CÁC DẠNG TOÁN THUỜNG GẶP
Dạng 1. Xác định số phức bằng các phép toán.
Dạng 2. Số phức bằng nhau.
Dạng 3. Điểm biểu diễn số phức.
Dạng 4. Lũy thừa với đơn vị ảo.
BÀl TẬP TỰ LUYỆN
$\S 2$ - PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
(A) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
E Dạng 1. Phương trình bậc nhất.
E Dạng 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
E Dạng 3. Xác định số phúc bằng cách giải hệ phương trình
(B) BÀI TẬP TỰ LUYỆN

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé