Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 2022 Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-01-01
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 2022 Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 1. Số tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử $\left(0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^{*}\right)$ được xác định bởi công thức nào sau dây ?
A. $C_{n}^{k}=\frac{1}{k !(n-k) !}$.
B. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{k !(n-k) !}$.
C. $C_{n}^{k}=\frac{k !}{(n-k) ! n !}$.
D. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{(n-k) !}$.
Câu 2. Trong mặt phẳng, phép quay tâm $O$ góc quay $\varphi$ biến đường tròn $C(I ; R)$ thành đường tròn $C^{\prime}\left(I^{\prime} ; R^{\prime}\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. $R<R^{\prime}$.
B. $R=R^{\prime}$.
C. $R>R^{\prime}$.
D. $R=2 R^{\prime}$.
Câu 3. Tổ 1 của lớp $10 \mathrm{~A}$ có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cô giáo chủ nhiệm chọn 7 em đi lao dộng, trong đó có 4 nam và 3 nữ. Hỏi cô giáo chủ nhiệm có tất cả bao nhiêu cách chọn ?
A. 19 .
B. 120 .
C. 8640 .
D. 60 .
Câu 4. Gọi $A$ và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau trong cùng phép thử $T$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. $P(A)+P(\bar{A})=1$.
B. $P(A) \cdot P(\bar{A})=1$.
C. $P(\bar{A})=1+P(A)$.
D. $P(A)=1+P(\bar{A})$.
Câu 5. Phương trình nào sau dây có nghiệm ?
A. $\sin x=\frac{5}{4}$.
B. $\sin x=\frac{4}{3}$.
C. $\sin x=\frac{3}{2}$.
D. $\sin x=\frac{2}{3}$.
Câu 6. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác ?
A. $2 \sin ^{2} x+\sin x-3=0$.
B. $2 \sin x+3=0$.
C. $\sin x+3 \cos ^{3} x=1$.
D. $2 \sin x+3 \cos x=5$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé