Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 Trường THPT Đức Thọ Hà Tỉnh
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-12-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 Trường THPT Đức Thọ Hà Tỉnh

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 3. Cho khối lăng trụ dứng $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ có dáy $A B C$ là tam giác vuông tại $B$, cạnh $A B=a$, $B C=2 a, A A^{\prime}=a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho là
A. $a^{3}$
B. $3 a^{3}$.
C. $2 a^{3}$.
D. $6 a^{3}$.
Câu 4. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là $1 ; 2 ; 4$ có thể tích bằng
A. 2 .
B. 4 .
C. 8 .
D. 6 .
Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{4-3 x}$ trên đoạn $[0 ; 1]$ bằng
A. 2 .
B. 1 .
C. 0 .
D. 4 .
Câu 6. Tập xác định $D$ của hàm số $y=(x-3)^{\sqrt{3}}$ là
A. $D=(0 ;+\infty)$.
B. $D=(3 ;+\infty)$.
C. $D=\mathbb{R}$.
D. $D=\mathbb{R} \backslash\{3\}$.
Câu 7. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2 x-1}{x-2}$ là:
A. $y=-2$.
B. $x=2$.
C. $x=-2$.
D. $y=2$.
Câu 8. Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy $r=1$, chiều cao $h=5$ thì có diện tích xung quanh bằng
A. $10 \pi$.
B. $50 \pi$.
C. $5 \pi$.
D. $20 \pi$.
Câu 9. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-x^{4}+2 x^{2}+1$ trên đoạn $[-2 ; 5]$ bằng
A. $-1$.
B. $-7$.
C. 5 .
D. 2 .
Câu 10. Mặt cầu có bán kính $r=6$ thì có diện tích bằng
A. $9 \pi$.
B. $144 \pi$.
C. $36 \pi$.
D. $27 \pi$.
Câu 11. Cho $a, b$ là các số thực dương; $\alpha, \beta$ là các số thực tùy ỳ. Khẳng đinh nào sau đây sai?
A. $\frac{a^{\alpha}}{a^{\beta}}=a^{\alpha-\beta}$.
B. $\left(a^{\alpha}\right)^{\beta}=a^{\alpha^{\beta}}$.
C. $a^{\alpha} \cdot a^{\beta}=a^{\alpha+\beta}$.
D. $(a b)^{a}=a^{\alpha} b^{\alpha}$.
Câu 12. Một hình nón tròn xoay có bán kính đáy $r=\sqrt{2}$, chiều cao $h=1$ thì có độ dài đường sinh bằng
A. $\sqrt{1+\sqrt{2}}$.
B. $\sqrt{3}$.
C. 3 .
D. 1 .
Câu 13. Đồ thị hàm số $y=3 x^{2}+x-2$ và trục tung có bao nhiêu điểm chung?
A. 0 .
B. 3 .
C. 1 .
D. 2 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé