Đề kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Hướng Hóa Quảng Trị
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-11-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Hướng Hóa Quảng Trị 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 3: Phương trình $\cot x=\cot \alpha$ có nghiệm là:
A. $x=k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}$.
B. $x=\alpha+k \pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x=\alpha+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}$.
D. $x=k \pi, k \in \mathbb{Z}$.
Câu 4: Một tổ có 5 học sinh nũ̃ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.
A. 30 ,
B. 20 .
C. 11 .
D. 10 .
Câu 5: Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã cho là.
A. $C_{15}^{3}$.
B. $15 !$.
C. $15^{3}$.
D. $A_{15}^{3}$.
Câu 6: Một câu lạc bộ có 20 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư kí là:
A. 13800 .
B. 6900 .
C. 7200 .
D. 6840 .
Câu 7: Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số $y=\tan x$ là hàm số chẵn.
C. Hàm số $y=\cot x$ là hàm số chẵn.
B. Hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn.
D. Hàm số $y=\sin x$ là hàm số chẵn.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé