Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục và đào tạo Bến Tre
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-05
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục và đào tạo Bến Tre 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a ; b]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $\int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x=F(b)-F(a)$.
$$
\text { B. } \int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x=F(a)-F(b) \text { . }
$$
C. $\int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x=F(b)+F(a)$.
D. $\int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x=-F(b)-F(a)$.
Câu 2. Cho hai số thực $x, y$ thỏa phương trình $x+2 i=3+4 i y$. Khi đó, giá trị của $x$ và $y$ là
A. $x=3, y=2$.
B. $x=3, y=\frac{1}{2}$.
C. $x=3, y=-\frac{1}{2}$.
D. $x=3 i, y=\frac{1}{2}$.
Câu 3. Hàm số $f(x)$ nào dưới đây thoả $\int f(x) d x=\ln |x+3|+C ?$
A. $f(x)=(x+3) \ln (x+3)-x$.
B. $f(x)=\frac{1}{x+3}$.
C. $f(x)=\frac{1}{x+2}$.
D. $f(x)=\ln (\ln (x+3))$.
Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a ; b] .$ Diện tích hình phẳng giới hạn bơii đồ thị của hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b$ được tính theo công thức nào dưới đây?
$\mathbf{A}$.
$$
S=\pi \int_{0}^{b}[f(x)]^{2} \mathrm{~d} x . \quad S=\pi \int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x .
$$
C.
$$
S=\int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x . \quad S=-\int_{0}^{b} f(x) \mathrm{d} x .
$$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé