Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 2021 trường THPT Phan Đình phùng
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 2021 trường THPT Phan Đình phùng 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Cho đường thẳng $a$ không vuông góc với mặt phẳng $(P)$. Khi đó, góc giữa đường thẳng $a$ và mặt phẳng $(P)$ là góc giữa
A. $a$ và hình chiếu vuông góc của $a$ lên $(P)$.
B. $a$ và một đường thẳng bất kì cắt $(P)$.
C. $a$ và đường vuông góc với $(P)$.
D. a và đường thẳng bất kì nằm trong $(P)$. Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt $a, b$ và mặt phẳng $(\mathrm{P})$, trong đó $a \perp(P)$. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu $b / /(P)$ thì $b \perp a$.
B. Nếu $b / / a$ thì $b \perp(P)$.
C. Nếu $b \perp(P)$ thì $b / / a$.
D. Nếu $b \perp a$ thì $b / /(P)$. Câu 3: Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm $x_{0}=2$ ?
A. $y=\frac{1}{x}$.
B. $y=\frac{3 x+1}{x-2}$.
C. $y=\sqrt{x}$.
D. $y=(x-2)\left(x^{2}+2\right)$.
Câu 4: Cho cấp số cộng $\left(u_{n}\right)$ với số hạng đầu $u_{1}=2$ và công sai $d=3$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. $u_{2}=5$.
B. $u_{2}=-1$.
C. $u_{2}=4$.
D. $u_{2}=6$.
Câu 5: Hàm số nào trong các hàm số sau không liên tục trên khoảng $(-1 ; 1)$ ?
A. $y=\cot x$.
B. $y=\cos x$.
C. $y=\tan x$.
D. $y=\sin x$.
Câu 6: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
A. Hình hộp là hình lăng trụ.
B. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng.
C. Có hình lăng trụ không phải là hình hộp.
D. Hình lăng trụ là hình hộp.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé