Tuyển tập 09 đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2019 2020
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-04-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập 09 đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2019 2020 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Cho hình lập phương $A B C D . A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} D^{\prime}$ (minh họa như hình bên). Khẳng định nào sau đây sai ?
A. $A B \perp B C$.
B. $A B \perp C C^{\prime}$ '.
C. $A B \perp B^{\prime} D^{\prime}$.
D. $A B \perp B^{\prime} C^{\prime}$.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có $S A \perp(A B C D)$ (minh họa như hình bên). Khi đó góc tạo bởi đường thẳng $S B$ và mặt phằng $(A B C D)$ bằng góc nào sau đây?
A. $S A B$.
B. $S C A$.
C. SDA$.
D. $S B A$.

Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số $y=5-4 \sqrt{x}$ (với $x>0)$.
A. $y^{\prime}=-\frac{4}{\sqrt{x}}$.
B. $y^{\prime}=-\frac{2}{\sqrt{x}}$.
C. $y^{\prime}=\frac{4}{\sqrt{x}}$.
D. $y^{\prime}=\frac{2}{\sqrt{x}}$.
Câu 4: Cho hai hàm số $u=u(x), v=v(x)$ có đạo hàm tại điểm $x$ thuộc khoảng xác định. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. $(u v)^{\prime}=u^{\prime} v+u v^{\prime}$.
B. $\left(\frac{u}{v}\right)^{\prime}=\frac{u^{\prime} v-u v^{\prime}}{v}(v=v(x) \neq 0)$.
C. $(u+v)^{\prime}=u^{\prime}+v^{\prime}$.
D. $(u-v)^{\prime}=u^{\prime}-v^{\prime}$.
Câu 5: Tìm đạo hàm của hàm số $y=x+\frac{4}{x}($ vói $x \neq 0)$.
A. $y^{\prime}=1-\frac{1}{x^{2}}$.
B. $y^{\prime}=1-\frac{4}{x^{2}}$.
C. $y^{\prime}=1-\frac{4}{x}$.
D. $y^{\prime}=1+\frac{4}{x^{2}}$.
Câu 6: Hàm số nào sau đây không liên tục tại $x=1$ ?
A. $y=2$.
B. $y=x^{2}-x+1$.
C. $y=\frac{1}{x-1}$.
D. $y=\sin x$.
Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.
A. $\lim q^{n}=+\infty(\mathrm{q}>1)$.
B. $\lim \frac{1}{n}=0$.
C. $\lim c=c$ ( $c$ là hằng số).
D. $\lim \frac{1}{n^{k}}=\frac{1}{k}\left(\mathrm{k} \in \mathbb{N}^{*}\right)$.
Câu 8: Tìm đạo hàm của hàm số $y=\sin 2 x$.
A. $y^{\prime}=2 \cos 2 x$.
B. $y^{\prime}=-\cos 2 x$.
C. $y^{\prime}=-2 \cos 2 x$.
D. $y^{\prime}=\cos 2 x$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé