Đề thi cuối kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục Quảng Nam
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-01-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục Quảng Nam 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 7: $\quad$ Cho $b$ là số thực durơng tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $\log _{3}(3 b)=1+\log _{3} b .$ B. $\log _{3}(3 b)=3 \log _{3} b . \quad$ C. $\log _{3}(3 b)=3+\log _{3} b .$ D. $\log _{3}(3 b)=\log _{3} b$
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của $a$, biết $\log _{a} 2>\log _{a} 3 .$
A. $1<a<2$.
B. $2<a<3$.
C. $a>3$.
D. $0<a<1$. Câu 9: Tập xác định của hàm số $y=\log _{7}(x-3)$ là
A. $\mathbb{R} \backslash\{3\}$.
B. $[3 ;+\infty)$.
C. $\mathbb{R}$.
D. $(3 ;+\infty)$.
Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y=5^{x}$ là
A. $y^{\prime}=5^{x} \ln x$.
B. $y^{\prime}=5^{x}$
C. $y^{\prime}=5^{x} \ln 5$
D. $y^{\prime}=x 5^{x-1}$
Câu 11: Hình hộp có bao nhiêu cạnh?
A. 12 .
B. 8 .
C. 6 .
4
Câu 12: Cho khối lăng trụ $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$. Goi $M$ là trung điểm của cạnh $A B$. Mặt phẳng nào sau đây chia khối lăng trụ $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ thành hai khối lăng trụ?
A. $\left(M C^{\prime} A\right)$
B. $\left(M A^{\prime} C\right)$
C. $\left(M B^{\prime} C\right)$
D. $\left(M C^{\prime} C\right)$
Câu 13: Tính thể tích $V$ của khối chóp có diện tích đáy bằng $4 \mathrm{~cm}^{2}$ và chiều cao bằng $6 \mathrm{~cm} .$
A. $V=8 \mathrm{~cm}^{2}$.
B. $V=24 \mathrm{~cm}^{2}$
C. $V=8 \mathrm{~cm}^{3}$
D. $V=24 \mathrm{~cm}^{3}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé