Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-12-29
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2020 2021 sở giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế 

Cấu trúc đề thi: 40 câu trắc nghiệm (8 điểm) và 2 câu tự luận (2 điểm)

ĐỀ HK1 HUẾ 2020_2021_MÔN TOÁN

ĐỀ HK1 NĂM 2020_2021_HUẾ

ĐỀ THI HK1 _TOÁN 12_HUẾ_2020_2021

ĐỀ THI HK1_TOÁN 12_HUẾ_2020_2021

Xem đáp án dưới đây

MÃ ĐỀ 132-A:

ĐÁP ÁN HK1_TOÁN 12_2020_2021_A

MÃ ĐỀ 209-B: 

ĐÁP ÁN HK1 LỚP 12_MÃ ĐỀ B_2020_2021

MÃ ĐỀ 357-C: 

ĐÁP ÁN ĐỀ HK1 LỚP 12 2020 2021_MÃ ĐỀ C

MÃ ĐỀ 485-D: 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HK1_HUẾ_NĂM 2020_2021_MÃ ĐỀ D

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN CÁC MÃ ĐỀ: 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN HK1_HUẾ_2020_2021

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé