Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2020 2021
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-12-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2020 2021

Xem chi tiết dưới đây

Phần I. TRĂC NGHIÊM (3 diểm) Câu 1. Hệ số của số hạng chứa $x^{8}$ trong khai triển Newton của biểu thức $\left(x^{2}+\frac{2}{x}\right)^{10}$ là
A. $2^{2} C_{10}^{8}$.
B. $C_{10}^{4}$.
C. $2^{4} A_{10}^{4}$
D. $2^{4} C_{10}^{4}$
Câu 2. Cho tứ diện $A B C D$ có $M$ là trung điểm của $A C$. Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $M$ và song song với hai đường thẳng $A B$ và $C D .$ Mặt phẳng $(P)$ cắt tứ diện $A B C D$ theo thiết diện là một hình gì?
A. Tam giác.
B. Hình thang cân.
C. Hình binh hành.
D. Hình thoi.
Câu 3. Một hộp bi có 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp bi đó. Xác suất để 3 viên bi lấy được là 3 viên bi cùng màu là
A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{2}{3}$.
c. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{1}{6}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé