Tuyển tập các đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Toán các trường năm 2019 2020
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-12-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập các đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Toán các trường năm 2019 2020 

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{1+\cos 2 x}$ bằng
$\begin{array}{ll}\text { A. } 1 . & \text { B. } 0 .\end{array}$
C. $\sqrt{2}$.
D. 2 .

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ $O x y,$ nếu phép tịnh tiến biến điểm $A(3 ; 2)$ thành điểm $A_{1}(1 ; 6)$ thì nó
biến điểm $B(-1 ; 4)$ thành điểm $B_{1}$ có tọa độ
A. $(-3 ; 8)$
B. $(-2 ; 4)$
C. $(2 ;-4)$
D. $(1 ; 0)$
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ $O x y,$ phép quay tâm $I$ góc quay $180^{\circ}$ biến điểm $M(4 ; 3)$ thành điểm $N(-2 ; 1) .$ Tọa độ điểm $I$ là
A. $(-1 ; 2)$
B. $(1 ; 2)$
C. $(1 ;-2)$
D. $(-1 ;-2)$
Câu 5. Từ một thực đơn có sãn của một nhà hàng bao gồm 5 món khai vị, 6 món chính và 4 món tráng miệng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 món ăn cho một bữa tiệc trong đó có 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng?
A. 60 .
B. 120 .
C. 100 .
D. 90 .

Câu 6. Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận trục tung làm trục đối xứng?
A. $y=\sin x$
B. $y=\tan x$
C. $y=\cos x$
D. $y=\cot x$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé