Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 2020 Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-12-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 2020 Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Tập xác định của hàm số $y=\sin 2 x$ là
A. $\{\mathrm{k} 2 \pi, \mathrm{k} \in \mathbb{Z}\}$
B. $\mathbb{R}$.
C. $\mathbb{R} \backslash\{\mathrm{k} \pi, \mathrm{k} \in \mathbb{Z}\}$
D. $\left\{\frac{\pi}{2}+\mathrm{k} \pi, \mathrm{k} \in \mathbb{Z}\right\}$
Câu 2: Trong mặt phằng $O x y,$ Phép tịnh tiến theo vecto $\vec{v}=(1 ;-2)$ biến điểm $A(2 ; 6)$ thành điểm nào sau đây
A. $A^{\prime}(3 ; 4)$
B. $A^{\prime}(3 ;-2)$.
C. $A^{\prime}(1 ; 1)$
D. $A^{\prime}(1 ; 8)$
Câu 3: Trong mặt phẳng $O x y$, cho phép quay tâm $\mathrm{O}$ góc quay $\frac{\pi}{2}$ biến điểm $M(1 ;-1)$ thành điểm nào dưới đây
A. $M^{\prime}(1 ; 0)$
B. $M^{\prime}(1 ; 1)$
C. $M^{\prime}(-1 ; 1)$
D. $M^{\prime}(-1 ;-1)$
Câu 4: Ông An và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng
A. 18720 .
B. 1440 .
C. 720 .
D. 40320 .

Câu 5: Công thức nào sau đây dùng để tính xác suất của biến cố $A$
A. $P(A)=\frac{n(\Omega)}{n(A)}$
B. $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$
C. $P(A)=1-\frac{n(A)}{n(\Omega)} .$ D. $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$

Câu 7: Trong một hộp có 4 bi đỏ, 5 bi đen và 6 bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy một viên bi
A. 6 .
B. 15 . $\begin{array}{ll}\text { C. } 120 . & \text { D. } 9 .\end{array}$
Câu 8 : Xét khai triển $(2 x-3)^{16}=a_{0}+a_{1} x+a_{2} x^{2}+\ldots .+a_{16} x^{16} .$ Tính $a_{0}+a_{1}+a_{2}+\ldots .+a_{16}$
A. 1 .
B. $5^{16}$.
C. $-5^{16}$.
D. -1 . Câu 9: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?
A. Hai mặt phằng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.
B. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thằng chung duy nhất.
C. Hai mặt phằng có một điềm chung thì chúng có một đường thằng chung duy nhất.
D. Nếu ba điểm phân biệt $A, B, C$ cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.
Câu 10: Hệ số của $x^{8}$ trong khai triển $(x+2)^{10}$ là
A. $C_{10}^{2}$.
B. $C_{10}^{8}$.
C. $C_{10}^{2} \cdot 2^{2}$.
D. $C_{10}^{2} \cdot 2^{8}$
Câu 11: Bạn Minh muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Có 9 cây bút mực khác nhau, có 10 cây bút chì khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
A. 90 .
B. $19 .$
C. 36 .
D. 45 .

Câu 12: Một bình đựng 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu sao cho màu nào cũng có là

A. $\frac{4}{33}$.
B. $\frac{12}{11}$.
C. $\frac{3}{11}$.
D. $\frac{5}{11}$
Câu 13: Kí hiệu $C_{n}^{k}$ là số các tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử $\left(1 \leq k \leq n, n, k \in \mathbb{N}^{*}\right)$. Mệnh đề nào sau đây đúng
A. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{(n+k) !}$
B. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{(n-k) !}$
C. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{k !(n-k) !}$
D. $C_{n}^{k}=\frac{n !}{k !(n+k) !}$
Câu 14: Một tam giác $A B C$ có số đo góc đỉnh $A$ là $60^{\circ} .$ Biết số đo góc $B$ là một nghiệm của phương trình $\sin ^{2} 4 x+2 . \sin 4 x \cdot \cos 4 x-\cos ^{2} 4 x=0 .$ Số các tam giác thỏa mãn yêu cầu là:
A. 9 .
$\begin{array}{ll}\text { B. } 8 . & \text { C. } 7 \text { . }\end{array}$
D. 6 . Câu 15: Tập nghiệm của phương trình: $\cos 2 x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ là
A. $x=\pm \frac{\pi}{12}+k \pi$
B. $x=\pm \frac{\pi}{6}+k \pi$
C. $x=-\frac{\pi}{12}+k \pi$.
D. $x=\frac{\pi}{12}+k \pi$
Câu 16: Phương trình $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0 ; \frac{3 \pi}{2}\right)$
A. 2 .
B. 1 .
C. 3 .
D. 4 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé