Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 2020 trường THPT Vinh Lộc
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-06-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 2020 trường THPT Vinh Lộc

Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm chiếm 80 % với 40 câu hỏi trắc nghiệm; phần tự luận 20% với 2 bài tự luận (3 ý)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Thi vào sáng ngày 3/6/2020. 

Mời các bạn xem đề bên dưới. 

 

Phần I: Trắc nghiệm:

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

------------------------

 

Mã đề [A]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

A

A

D

B

A

D

C

B

B

C

C

B

C

D

D

D

B

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

D

B

B

C

A

C

D

C

A

C

A

A

B

A

D

B

A

C

B

 

Mã đề [B]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

A

B

B

B

A

C

B

A

A

C

B

D

B

D

B

A

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

A

A

C

B

C

A

C

B

D

B

C

D

D

D

B

D

D

A

C

 

Mã đề [C]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

B

B

A

D

A

B

B

C

D

D

C

C

C

B

D

D

D

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

D

C

B

A

B

A

A

C

A

C

A

A

A

C

B

B

B

C

B

 

Mã đề [D]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

C

C

D

C

D

A

B

B

B

D

A

B

A

A

A

A

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

A

A

A

C

B

A

C

C

C

B

D

A

D

B

B

D

D

D

 

Phần II: Tự luận:

 

Bài

Câu

Nội dung

        Điểm

1

a

Ta có: $z=1+i-2i-2{{i}^{2}}+2i$

0,5

                $=3+i.$

0,5

 

b

Phương trình tham số của đường thẳng $d:\left\{ \begin{align}  & x=1+t \\  & y=2+t \\  & z=3+2t \\ \end{align} \right.$

0,5

2

 

Ta có: $x+2xf\left( x \right)={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}\Leftrightarrow x\left[ 1+2f\left( x \right) \right]={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}$

$\Leftrightarrow \frac{{{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}}{1+2f\left( x \right)}=x$ $\Rightarrow \frac{f'\left( x \right)}{\sqrt{1+2f\left( x \right)}}=\sqrt{x}$

 

 

 

0,25

$\Rightarrow \int\limits_{1}^{4}{\frac{f'\left( x \right)}{\sqrt{1+2f\left( x \right)}}dx=\int\limits_{1}^{4}{\sqrt{x}dx}}$$\Leftrightarrow \left. \sqrt{1+2f\left( x \right)} \right|_{1}^{4}=\frac{14}{3}$

 

 

0,25

$\Leftrightarrow \sqrt{1+2f\left( 4 \right)}-2=\frac{14}{3}\Rightarrow f\left( 4 \right)=\frac{391}{18}.$

---HẾT---

 

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé