1752 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 học kỳ 1 Trần Quốc Nghĩa
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-07-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

1752 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 học kỳ 1 Trần Quốc Nghĩa

Một số chủ đề của tài liệu: 

Chủ đề 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
+ Vấn đề 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Vấn đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Vấn đề 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Vấn đề 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Vấn đề 5. Đồ thị của hàm số và phép biến đổi đồ thị.
+ Vấn đề 6. Tương giao giữa hai đồ thị.
+ Vấn đề 7. Tổng hợp.
+ Vấn đề 8. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 2. Lũy thừa – mũ – logarit
+ Vấn đề 1. Lũy thừa.
+ Vấn đề 2. Logarit.
+ Vấn đề 3. Hàm số mũ – hàm số logarit – hàm số lũy thừa.
+ Vấn đề 4. Phương trình – bất phương trình mũ.
+ Vấn đề 5. Phương trình – bất phương trình logarit.
+ Vấn đề 6. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 5. Khối đa diện
+ Vấn đề 1. Nhận dạng khối đa diện.
+ Vấn đề 2. Nhận biết về các khối đa diện lồi, khối đa diện lồi đều.
+ Vấn đề 3. Tính thể tích khối đa diện.
+ Vấn đề 4. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
+ Vấn đề 5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+ Vấn đề 6. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Vấn đề 7. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Vấn đề 8. Tỉ số thể tích.
+ Vấn đề 9. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chủ đề 5.
+ Vấn đề 10. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 6. Nón – trụ – cầu
+ Vấn đề 1. Hình nón – Mặt nón – Khối nón.
+ Vấn đề 2. Hình trụ – Mặt trụ – Khối trụ.
+ Vấn đề 3. Mặt cầu – Khối cầu.
+ Vấn đề 4. Trắc nghiệm tổng hợp.
+ Vấn đề 5. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé