Tính 1 lô ga rít theo hai lo ga rit lớp 12 hay bằng casio Thầy Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-07
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tính 1 lô ga rít theo hai lo ga rit lớp 12 hay bằng casio Thầy Tuấn

Bài tập: 

Cho $a=\log _25$, $b=\log _29$. Biêu diễn của $P=\log _2\dfrac{40}3$ theo $a$ và $b$ là

A. $P=3+a-2b$.

B. $P=3+a-\dfrac{1}{2}b$.

C. $P=\dfrac{3a}{2b}$.

D. $P=3+a-\sqrt{b}$..

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé