Đề thi học kỳ 2 lớp 12 năm 2018 2019 môn Toán sở giáo dục Hà Nội file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-05-22
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 12 năm 2018 2019 môn Toán sở giáo dục Hà Nội file word

Một vật đang chuyển động với vận tốc $v=20$(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a\left(t\right)=-4+2t\left({m/s^2}\right)$. Tính quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc nhỏ nhất.

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé