Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 sở giáo dục Bắc Giang file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-05-22
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 sở giáo dục Bắc Giang file word

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Câu I. (3,0 điểm).

   1. Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{{x+3}}-2\sqrt{x}}{x-1}.$

   2.  Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x-1}$ biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $d:y=x+25.$

Câu II. (2,0 điểm).

   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh $a,SA\perp (ABCD)$ và $SA=a$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SB,SD$.

   1. Chứng minh rằng $BC\perp AM$ và $AM\perp \left({SBC}\right)\text{.}$

   2. Gọi số đo góc giữa hai mặt phẳng $(AMN)$ và $(ABCD)$ là $\alpha .$ Tính $\cos \alpha $.

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé