Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 có lời giải chi tiết có file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-04-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 có lời giải chi tiết có file word

Trích một số câu của đề thi học kỳ 2: 

+Tính $P=a.b$ biết $\lim \limits_{x\to -\infty }({\sqrt{{ax^2+bx+3}}+x})=-2$.

A. $P=4$.                       

B. $P=2$.                       

C. $P=-4$.                     

D. $P=-\dfrac{1}{2}$

+Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị là $\left(C\right)$. Tiếp tuyến của $(C)$ tại điểm M có tung độ $-1$ cắt các trục tọa độ $Ox,$$Oy$ lần lượt tại AB. Diện tích tam giác $OAB$ bằng

A. $\dfrac16$.               

B. $\dfrac13$.               

C. $\dfrac12$.               

D. $\dfrac56$.

 

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé