Đề thi học kỳ 2 môn Toán THPT Vinh Lộc 2018 2019 có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-04-24
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 môn Toán THPT Vinh Lộc 2018 2019 có đáp án

 

Câu 5. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left(\alpha \right)$ đi qua điểm $M\left({1;3;-2}\right)$ và có véctơ pháp tuyến là $\vec{n}=\left({2;-1;3}\right)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng $\left(\alpha \right)$?

A. $2x-y+3z-7=0$        

B. $2x-y+3z=0$                                                                                      

C. $2x-y+3z+7=0$                                                                                 

D. $4x-2y+3z+5=0$

Câu 6. Tính thể tích $V$ của khối tròn xoay thu được khi quay quanh trục $Ox$ hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y=x$, trục hoành, đường thẳng $x=1$ và $x=4$.

A. $V=\dfrac{15}2\pi $.               

B. $V=21$.                                        

C. $V=21\pi $.                                 

D. $V=\dfrac{15}2$.

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé