Tuyển tập 18 Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 trắc nghiệm và tự luận
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-04-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập 18 Đề thi học kỳ 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 2019 trắc nghiệm và tự luận

Trích một số nội dung: 

+Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích bề mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nữa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là$12288m^2.$Tính diện tích mặt trên cùng.

A. $6m^2.$                                    

B. $16m^2.$                                  

C. $12m^2.$                                  

D. $20m^2.$

+Cho hàm số $y=x^2-2x+3$, có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng $y=2x+2018$ là đường thẳng có phương trình:

A. $y=2x+1$                     

B. $y=2x-4$                      

C. $y=2x+4$                     

D. $y=2x-1$

 

Xem trực tuyến và tải về dưới đây

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé