Chuyên đề đồng biến nghịch biến của hàm số lớp 12 ôn thi THPT học sinh giỏi môn Toán năm 2023 2024
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-06-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề đồng biến nghịch biến của hàm số lớp 12 ôn thi THPT học sinh giỏi môn Toán năm 2023 2024

Biên soạn: Thầy Nguyễn Đắc Tuấn 

Xem chi tiết bên dưới 

Câu 1. (HSG Huế năm 2021 - 2022) Cho hàm số $y=x^3+(1-2 m) x^2+(2-m) x+m+2$ (1), với $m$ là tham số. Tìm tất cả các giá trị của $m$ đế hàm số (1) đồng biến trên khoảng $(0 ;+\infty)$.

Câu 2. Tìm a để hàm số $y=-\frac{1}{3} a x^3+a x^2-x$ luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 3. Cho hàm số $y=-x^3-m x^2+(4 m+9) x+5 m$ là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 4. Cho hàm số $f(x)=-\frac{1}{3} x^3+m x^2+(3 m+2) x-5$. Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 5. Tìm m để hàm số $y=\frac{1}{3}(m+2) x^3-(m+2) x^2+(m-8) x+m^2-1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 6. Tìm m để hàm số $y=2 x^3-2 x^2-m x-1$ đồng biến trên $(1 ;+\infty)$.

Câu 7. Tìm a để hàm số $y=\frac{1}{3} x^3-a x^2+(2 a-1) x-a+2$ nghịch biến trên $(-2 ; 0)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé