Chuyên đề mặt nón, mặt trụ và mặt cầu cơ bản lớp 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chương 2 mặt nón mặt trụ mặt cầu cơ bản lớp 12 

Câu 1. (Đề tham khảo lần 1 - Bộ GD \& ĐT năm 2020 - Câu 3) Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường $\sinh \ell$ và bán kính đáy $r$ bằng
A. $4 \pi r \ell$.
B. $2 \pi r \ell$.
C. $\pi r \ell$.
D. $\frac{1}{3} \pi r \ell$.
Câu 2. (Đề thi TN THPT năm 2019-Mã đề 101 - Câu 8) Thế tích của khối nón có chiều cao $h$ và bán kính $r$ là
A. $\frac{1}{3} \pi r^2 h$.
B. $\frac{4}{3} \pi r^2 h$.
C. $\pi r^2 h$.
D. $2 \pi r^2 h$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé