Thể tích khối đa diện lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-09-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Thể tích khối đa diện lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn

THÉ TÍCH KHÓI ĐA DIỆN
Câu 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ có cạnh đáy là $a$ và khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $\left(A^{\prime} B C\right)$ bằng $\frac{a}{2}$. Thể tích của khối lăng trụ bằng:
A. $\frac{3 \sqrt{2} a^{3}}{12}$
B. $\frac{\sqrt{2} a^{3}}{16}$.
C. $\frac{3 a^{3} \sqrt{2}}{48}$.
D. $\frac{3 a^{3} \sqrt{2}}{16}$.
Câu 2. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $a$, cạnh bên bằng $3 a$. Tính thể tích $V$ của khối chóp đã cho.
A. $V=\frac{\sqrt{2} a^{3}}{2}$.
B. $V=\frac{\sqrt{34} a^{3}}{2}$.
C. $V=\frac{\sqrt{34} a^{3}}{6}$.
D. $V=\frac{\sqrt{2} a^{3}}{6}$.
Câu 3. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ biết tất cả các cạnh của lăng trụ đều bằng $a$.
A. $a^{3}$.
B. $\frac{\sqrt{3} a^{3}}{4}$.
C. $\frac{a^{3}}{3}$.
D. $\frac{\sqrt{3} a^{3}}{12}$.
Câu 4. Cho hình chóp $S . A B C$ có đáy $A B C$ là tam giác vuông tại $A, A B=a, A C=a \sqrt{2}$.

Khoảng cách từ điểm $S$ đến mặt phẳng $(A B C)$ bằng
A. $\frac{3 a \sqrt{2}}{4}$
B. $\frac{a \sqrt{2}}{2}$.
C. $\frac{3 a \sqrt{2}}{2}$.
D. $\frac{a \sqrt{2}}{6}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé