Chuyên đề cực trị của hàm số lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề cực trị của hàm số lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn

Xem chi tiết

Câu 1.Số giá trị nguyên của tham số $m \in[-20 ; 20]$ để hàm số $y=\left(\frac{m-1}{3}\right) x^{3}+\left(m^{2}-4\right) x^{2}+\left(m^{2}-9\right) x+1$ có
hai điểm cực trị trái dấu là
A. 18 .
B. 17 .
C. 19 .
D. 16 .
Câu 2.Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y=m x^{3}+m(m-1) x^{2}-(m+1) x-1$ có hai điểm cực trị đối nhau?
A. 0 .
B. 2 .
C. 1 .
D. 3 .
Câu 3.Giá trị của $m$ để đồ thị hàm số
$y=\frac{m}{3} x^{3}+(m-1) x^{2}+(m+2) x-6$ có hai điểm cực trị
có hoành độ dương là
A. $m<\frac{1}{4} .$ B. $0<m<\frac{1}{4} .$ C. $m<0$.D. $-\frac{1}{4}<m<0$.
$\begin{array}{lll}\text { Câu } & \text { 4.Cho } & \text { hàm }\end{array}$ số
$y=x^{3}+(1-2 m) x^{2}+(2-m) x+m+2$. các giá trị của $m$ để đồ thị hàm số có điểm cực đại, cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1 là

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé