Chủ đề đồng biến nghịch biến hàm số lớp 12 phần 2 Nguyễn Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-18
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chủ đề đồng biến nghịch biến hàm số lớp 12 phần 2 Nguyễn Đắc Tuấn

Xem chi tiết dưới đây

(Câu 36 - Đề tham khảo BGD \& ĐT 2019). Tập hợp tất cả các giá trị của $m$ để hàm số $y=-x^{3}-6 x^{2}+(4 m-9) x+4$ nghịch biến trên $(-\infty ;-1)$ là
A. $(-\infty ; 0]$.
B. $\left[-\frac{3}{4} ;+\infty\right)$.
C. $\left(+\infty ;-\frac{3}{4}\right]$.
D. $[0 ;+\infty)$.

(Câu 40 - Đề TN THPT BGD&ĐT 2020). Tập hợp tất cả giá trị thực của $m$ để hàm số $y=\frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty ;-7)$ là
A. $[4 ; 7)$.
B. $(4 ; 7]$.
C. $(4 ; 7)$.
D. $(4 ;+\infty)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé