Đề thi học sinh giỏi môn Toán trường THPT Chu Văn An Hà Nội năm học 2020 2021
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-09-16
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học sinh giỏi môn Toán trường THPT Chu Văn An Hà Nội năm học 2020 2021

Xem chi tiết dưới đây

Bài 1. $(4,0$ điểm$)$
Tim tất cả các giá trị thực của tham số $m$ đề hàm số $y=\frac{2 \cos x+3}{2 \cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0 ; \frac{\pi}{3}\right)$

Bài 2. $(5,0$ điểm$)$
1) Giải phương trình $\frac{\sqrt{2 x+3}-2}{\sqrt[3]{4 x+5}-3}=\frac{1}{2(x+2)}$
2) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}(x-y)\left(x^{2}+x y+y^{2}+3\right)=3\left(x^{2}+y^{2}\right)+2 \\ (y-1) \sqrt{x+1}-x \sqrt{2-y}=2 x^{2}-6 y-15\end{array}\right.$

Bài 3. $(3,0$  điểm$)$
Cho dãy số $\left(u_{n}\right)$ xác định bởi $\left\{\begin{array}{l}u_{1}=3 \\ 2 u_{n+1}=u_{n}^{2}+1\end{array}\left(n \in \mathbb{N}^{*}\right)\right.$
1) Xét tính tăng, giảm của dãy số $\left(u_{n}\right)$.
2) Đặt $b_{n}=\frac{1}{u_{1}+1}+\ldots+\frac{1}{u_{n}+1} \cdot$ Tính $\lim b_{n}$

Bài
4. $(6,0$ điểm$)$
Trong mặt phằng $Oxy,$ cho tam giác $ABC$ có $M(2 ; 1)$ là trung điểm cạnh $AC$,, điềm $E(23 ;-2)$ thuộc đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa độ điểm $B$ biết rằng điểm $A$ thuộc đường thẳng $d: 2 x+3 y-5=0$ và điểm $C$ có hoành độ dương.
2) Cho hình chóp $S.ABC D$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm $O$,cạnh $AB=2a$ và $\widehat{ABC}=60^{\circ} .$  SO vuông góc với mặt phằng $(ABCD)$ và $SO=a \sqrt{3}$. Tinh theo $a$ khoảng cách từ điểm $O$ đến mặt phẳng $(SBC)$.
3) Cho tứ diện $OABC$ có $O A, O B, O C$ đôi một vuông góc với nhau. Gọi $\alpha$ là số đo của góc $\widehat{B A C}$ và $\beta$ là số đo của góc giữa đường thằng $O A$ và mặt phẳng $(A B C) .$ Goi $R$ và $S$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác $A B C .$ Chứng minh rằng: $\frac{\cos ^{2} \alpha}{\sin 2 \beta}=\frac{R^{2}}{S}$
Bài 5. $(2,0$ diêm$)$ Xét $a, b, c$ là các số thực dương, thoả mãn các điều kiện $a b c=1$ và $a^{2}+b^{2}+\frac{1}{a^{2} b^{2}}=1+\frac{2}{a b} .$ Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{1}{1+3 c}-\frac{1}{a^{2}+1}-\frac{1}{1+b^{2}}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé