Đề số 01 ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán năm 2020 2021 thầy Đắc Tuấn 11 tháng 09 năm 2020
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-09-12
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề số 01 ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán năm 2020 2021 thầy Đắc Tuấn 11 tháng 09 năm 2020

Xem chi tiết dưới đây

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT VINH LỘC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT VINH LỘC 2020-2021 –ĐỀ SỐ 01

Thời gian: 180 phút – Không kể thời gian giao đề

Bài 1. (4,0 điểm)

a) Cho hàm số $\left( C \right):y=\frac{3x+2}{x+2}.$ $M$ là một điểm thuộc $\left( C \right),$ tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại $M$ cắt hai đường tiệm cận của $\left( C \right)$ tại hai điểm $A$ và $B.$ Tìm điểm $M$ sao cho diện tích của hình tròn tâm $I$ bán kính $AB$ nhỏ nhất với $I$ là giao điểm hai đường tiệm cận của $\left( C \right).$

b) Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+3m+1\,\,\,\left( 1 \right)$ ($m$ là tham số). Tìm tất cả các giá trị $m$ để đồ thị hàm số $\left( 1 \right)$ có điểm cực đại và cực tiểu đồng thời các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác có diện tích bằng $1.$

Bài 2. (4,0 điểm)

  1. Giải phương trình: $5\cos \left( 2x+\frac{\pi }{3} \right)=4\sin \left( \frac{5\pi }{6}-x \right)-9.$

  2. Giải hệ phương trình: $\left\{ \begin{align}& x-2y-\sqrt{xy}=0 \\ & \sqrt{x-1}+\sqrt{4y-1}=2. \\ \end{align} \right.$

Bài 3. (4,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ $SA$ vuông góc với đáy, góc giữa $SC$ và mặt phẳng $\left( ABCD \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB$ và $SD$ theo $a.$

Bài 4.(4,0 điểm) Hình vuông $ABCD$ có phương trình các cạnh $AB:3x-2y-1=0,CD:3x-2y-5=0,$ có tâm $I$ thuộc đường thẳng $d:x+y-1=0.$ Tìm tọa độ điểm $I$ và phương trình các đường thẳng chứa các cạnh $AD$ và $BC,$ biết điểm $A$ có tung độ âm.

Bài 5. (2,0 điểm) Cho tập $X=\left\{ 1;2;3;4;5;6;7 \right\}.$ Từ $X$ lập số tự nhiên gồm $6$ chữ số đôi một khác nhau. Tính xác suất lập được số tự nhiên có $6$chữ số khác nhau trong đó chữ số $1$ và $6$không đứng cạnh nhau.

Bài 6. (2,0 điểm) Cho $x,y,z$ là các số thực dương thỏa $xy+yz+zx=2xyz.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\frac{1}{x{{\left( 2x-1 \right)}^{2}}}+\frac{1}{y{{\left( 2y-1 \right)}^{2}}}+\frac{1}{z{{\left( 2z-1 \right)}^{2}}}.$

---HẾT---

Đề số 01 ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán năm 2020 2021 thầy Đắc Tuấn 11 tháng 09 năm 2020

GV: Nguyễn Đắc Tuấn - 0835606162 - Youtube: Đắc Tuấn Official (kênh học sinh): LINK

Youtube: Thủ thuật máy tính TV (kênh dành cho Gv và các bạn yêu công nghệ) LINK

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé