Đề thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Cao Bằng năm 2019 2020
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-10-06
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Cao Bằng năm 2019 2020 

Xem chi tiết dưới đây

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán năm 2020 sở GD&ĐT Cao Bằng gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Câu 3:

a) Chứng minh rằng trong 5 số nguyên dương bất kì, luôn tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3.
b)Chứng minh rằng trong 13 ước nguyên dương của 6^2019, luôn tồn tại 3 số có tích là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 4:

 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có trung điểm các cạnh AC, AB lần lượt là M và N. Đường thẳng đi qua A lần lượt vuông góc với AC, AB cắt đường thẳng BC tại X và Y. Gọi XM giao AB tại P, YN giao AC tại Q. Chứng minh rằng O, P, Q thẳng hàng.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé