Giải hệ phương trình vô tỷ bằng phương pháp hàm số hay và khó
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-08-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Giải hệ phương trình vô tỷ bằng phương pháp hàm số hay và khó 

Đề: 

Biết rằng hệ phương trình $\left\{\begin{aligned}&x+\dfrac{x^3}{x+1}=\left({y+2}\right)\sqrt{{\left({x+1}\right)\left({y+1}\right)}} \\& x\sqrt{{y+1}}-2x+\sqrt{{x+1}}=0\end{aligned}\right.$  có nghiệm duy nhất $\left({x;y}\right)$ với $x=\dfrac{1+\sqrt{a}}b$ và $a,b$ là các số nguyên dương. Tính $a-b^2.$

A.$a-b^2=1.$

B. $a-b^2=-2.$

C. $a-b^2=13.$

D. $a-b^2=-5.$

Lời giải bằng video dưới đây. 

Kênh youtube: Nguyễn Đắc Tuấn Vlogs

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé