Đề thi lần 3 môn Toán của Bộ có đáp án chi tiết năm 2017
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-11-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề minh họa lần 3 môn Toán của Bộ  50 câu trắc nghiệm (có đáp án chi tiết năm 2017). Thời gian làm bài 90 phút.

Học sinh có thể tham khảo để ôn tập THPT quốc gia năm 2018. GV có thể tham khảo để giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp 12.

Trích một phần đề thi này:

Câu 1. Cho hàm số \(y=x^3-3x\) có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 0

Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số \(y=\log{x}.\)

A. \(y'=\frac{1}{x}\)

B. \(y'=\frac{\ln10}{x}\)

C. \(y'=\frac{1}{x\ln{10}}\)

D. \(y'=\frac{1}{10\ln{x}}\)Đề minh họa lần 3 của Bộ năm 2017 môn Toán dayhoctoan.vn

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu \((x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=20.\)

A. I(-1;2;-4), \(R=5\sqrt{2}\)

B. I(-1;2;-4), \(R=2\sqrt{5}\)

C. I(1;-2;4), \(R=20\)

D. I(1;-2;4), \(R=2\sqrt{5}\)

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY VÀ TẢI VỀ

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé