Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn Toán sở giáo dục Tiền Giang 2024
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2024-05-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn Toán sở giáo dục Tiền Giang 2024

Câu 1: Cho khối trụ có chu vi đáy bằng $6 \pi$, đường sinh bằng 5 . Thể tích khối trụ đã cho bằng
A. $36 \pi$.
B. $12 \pi$.
C. $15 \pi$.
D. $45 \pi$.

Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh vào một dãy ghế gồm 5 chiếc?
A. 24 .
B. 5 .
C. 120 .
D. 60 .

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x)-3=0$ là
A. 2 .
B. 4 .
C. 0 .
D. 3 .

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
\begin{tabular}{l|llrllllllllll}
$x$ & $-\infty$ & & -1 & & 0 & & 1 & & 2 & & $+\infty$ \\
\hline$y^{\prime}$ & & + & 0 & - & 0 & + & - & 0 & + &
\end{tabular}

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2 .
B. 4 .
C. 3 .
D. 1 .

Câu 5: Cho khối chóp $S \cdot A B C D$ có diện tích đáy bằng $6, S A=2$ và $S A$ vuông góc với $(A B C D)$. Thể tích khối chóp $S \cdot A B C D$ bằng
A. 24 .
B. 12 .
C. 72 .
D. 4 .

Câu 6: Trong không gian $O x y z$, khoảng cách từ $M(-1 ;-2 ; 3)$ đến mặt phẳng $(O x z)$ bằng
A. 2 .
B. $\sqrt{10}$.
C. 1 .
D. 3 .

Câu 7: Trong không gian $O x y z$, một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha): \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ là
A. $\vec{p}(6 ; 4 ; 3)$.
B. $\vec{n}(1 ; 1 ; 1)$.
C. $\vec{q}(2 ; 3 ; 4)$.
D. $\vec{m}(6 ;-4 ; 3)$.

Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. $\int \sin x d x=\cos x+C$.
B. $\int \sin x d x=-\cos x+C$.
C. $\int \cos x d x=\sin x+C$.
D. $\int \cos x d x=\sin (x+2 \pi)+C$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé