Đề thi thử môn toán tốt nghiệp thpt 2024 Sở Kon Tum
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2024-05-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử môn toán tốt nghiệp thpt 2024 Sở Kon Tum 

Câu 3: Mặt cầu có bán kính bằng $2 a \sqrt{3}$ thì có diện tích bằng
A. $24 \pi a^2$.
B. $48 \pi a^2$.
C. $12 \pi a^2$.
D. $64 \pi a^2$.

Câu 4: Đồ thị của hàm số nào sau đây không cắt trục hoành?
A. $y=\frac{x-1}{x-3}$.
B. $y=2 x^4-x^2+7$.
C. $y=x^3+2 x^2-1$.
D. $y=x^3-3 x+4$.

Câu 5: Cho hàm số $f(x)=2-3 x^2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=2-\frac{1}{3} x^3+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=2-x^2+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=-6 x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=2 x-x^3+C$.

Câu 6: Cho $\int_1^3 f(x) \mathrm{d} x=4$, giá trị của tích phân $\int_1^3[1-2 f(x)] \mathrm{d} x$ bằng
A. 5 .
B. -6 .
C. -10 .
D. -7 .

Câu 7: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x-3}{-x+2}$ có phương trình là
A. $x=-1$.
B. $x=2$.
C. $y=-1$.
D. $y=-2$.

Câu 8: Giá trị của biểu thức $2 \ln (e \cdot \sqrt{e})$ bằng
A. $\frac{3}{2}$.
B. $\frac{1}{2}$.
C. 3 .
D. e. $\sqrt{e}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé