Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, Huế
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-04-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

https://drive.google.com/file/d/0BzHMJSfI3iw6VHJsc3AxZTZuSFk/preview

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé