Đề kiểm tra giải tích lớp 12 chương 1 lần 2 năm 2016 - 2017
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-04-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

https://drive.google.com/file/d/0BzHMJSfI3iw6dWJZNzROQzB1ZUE/preview

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé