Đề thi thử Toán TN THPT năm 2023 lần 5 trường THPT Nông Cống 1 Thanh Hóa
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-06-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử Toán TN THPT năm 2023 lần 5 trường THPT Nông Cống 1 Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 lần thứ 05 trường THPT Nông Cống 1, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 190.

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 5 trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa:
Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số $y=5^x$
A. $y^{\prime}=5^x \ln 5$
B. $y^{\prime}=\frac{5^x}{\ln 5}$
C. $y^{\prime}=5^x$
D. $y^{\prime}=x .5^{x-1}$
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $10^{x+3}>1000$ là
A. $(0 ;+\infty)$.
B. $\mathbb{R}$.
C. $(-1 ;+\infty)$.
D. $(-\infty ; 0)$.
Câu 5: Tập xác định của hàm số $y=x^{\frac{5}{3}}$ là.
A. $[0 ;+\infty)$.
B. $\mathbb{R} \backslash\{1\} \ldots$
C. $(1 ;+\infty)$.
D. $(0 ;+\infty)$.
Câu 6: Cho cấp số nhân $\left(u_n\right)$ với $u_1=3$ và công bội $q=-2$. Số hạng thứ 7 của cấp số nhân đó là
A. 192 .
B. -192 .
C. -384 .
D. 384 .
Câu 7: Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $(P): x-2 y+3 z-1=0$. Một véctơ pháp tuyến của $(P)$ là
A. $\vec{n}=(1 ; 2 ; 3)$.
B. $\vec{n}=(1 ;-2 ; 3)$.
C. $\vec{n}=(1 ;-2 ;-1)$.
D. $\vec{n}=(1 ; 3 ;-2)$.

Câu 13: Cần chọn 3 bạn từ một tổ 10 bạn để làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau.
A. $3^{10}$.
B. $A_{10}^3$.
C. $C_{10}^3$.
D. $10^3$.
Câu 14: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên tập $\mathbb{R}$ và có $f^{\prime}(x)=(x-1)^4(2-x)$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0 ; 2)$.
B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1 ;+\infty)$.
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (2;9).
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1 ; 3)$.
Câu 15: Cho các số phức $z_1=3-4 i$ và $z_2=1-i$. Khi đó phần ảo của số phức $z_1 \cdot z_2$ bằng
A. -7 .
B. 7 .
C. -1 .
D. 1 .
Câu 16: Bất phương trình $\log (x-1) \leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 10 .
B. 1 .
C. 2 .
D. 0 .
Câu 17: Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(-1 ;-4 ; 2)$ và điểm $M(1 ; 2 ; 2)$ thuộc mặt cầu. Phương trình của $(S)$ là
A. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z+2)^2=10$.
B. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z+2)^2=40$.
C. $(x+1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=\sqrt{40}$.
D. $(x+1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=40$.
Câu 18: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=5 x^4+\cos x$ là
A. $20 x^3-\sin x+C$.
B. $x^5-\sin x+C$.
C. $x^5+\sin x+C$.
D. $5 x^5+\sin x+C$.
Câu 19: Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $d: \frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-1}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d$ ?
A. $P(4 ; 0 ; 1)$.
B. $M(0 ; 0 ; 2)$.
C. $N(6 ; 1 ;-1)$.
D. $Q(2 ;-1 ; 0)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé