Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2023 Sở Giáo dục Bắc Giang trường Việt Yên 1
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-06-25
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2023 Sở Giáo dục Bắc Giang trường Việt Yên 1

Xem hướng dẫn mức 7+ dưới đây 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 3 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắc Giang; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 3 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
 Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác đều cạnh a 0 SAB SCB 90. Gọi M N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khoảng cách từ N đến mặt phẳng MBC bằng 3 7 a. Tính thể tích V của khối chóp S ABC.
Trong không gian Oxyz cho điểm 2 3 4 5 0 0 3 A B đường thẳng d qua A tạo với trục Ox một góc 0 60 d cắt mặt phẳng Oyz tại điểm M abc. Khi BM nhỏ nhất, tính Ta b c 5 10.
Cho khối nón có chiều cao bằng 2a. Cắt khối nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh và cách tâm của đáy khối nón một khoảng bằng a ta được thiết diện có diện tích bằng 2 4 11 3 a. Thể tích của khối nón đã cho bằng?

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé