Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 2022 Sở Hà Tỉnh lần 4
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-01-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 2022 Sở Hà Tỉnh lần 4

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 1. Số cách chọn 4 học sinh từ 15 học sinh là
A. $\mathrm{C}_{15}^{4}$.
B. $A_{15}^{4}$.
C. $4^{15}$.
D. $15^{4}$.
Câu 2. Cho cấp số nhân $\left(u_{n}\right)$, với $u_{1}=-9, u_{4}=\frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A. $\frac{1}{3}$.
B. 3 .
C. $-3$.
D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 4. Đường thẳng $y=3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây ?
A. $y=\frac{3 x-3}{-x+2}$.
B. $y=\frac{3 x-3}{x+2}$.
C. $y=\frac{-3 x+2}{x+1}$.
D. $y=\frac{1+x}{1-3 x}$.
Câu 5. Với $a, b$ là các số thực dương, khẳng định nào dưới đây đúng ?
A. $\log \frac{a}{b}=\frac{\log a}{\log b}$.
B. $\log (a b)=\log a \cdot \log b$.
C. $\log (a b)=\log a+\log b$.
D. $\log \frac{a}{b}=\log _{b} a$.
Câu 6. Nghiệm của phương trình $2^{x}=16$ là
A. $x=-\frac{1}{4}$.
B. $x=\frac{1}{4}$.
C. $x=-4$.
D. $x=4$.
Câu 7. Phương trình $\log _{2}(x-3)=3$ có nghiệm là
A. $x=5$.
B. $x=9$.
C. $x=11$.
D. $x=8$.
Câu 8. Thể tích khối chóp có chiều cao bằng 5, diện tích đáy bằng 6 là
A. $\frac{15}{2}$.
B. 10 .
C. 11 .
D. 30 .
Câu 9. Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y=\ln (1-x)$ là
A. $\mathscr{D}=\mathbb{R} \backslash\{1\} .$
B. $\mathscr{D}=\mathbb{R}$.
C. $\mathscr{D}=(-\infty ; 1)$.
D. $\mathscr{D}=(1 ;+\infty)$.
Câu 10. Khoảng nghịch biến của hàm số $y=x^{3}+3 x^{2}+4$ là
A. $(0 ;+\infty)$.
B. $(0 ; 2)$.
C. $(-\infty ; 0)$.
D. $(-2 ; 0)$.

Câu 22. Với $a>0$, đặt $\log _{2}(2 a)=b$, khi đó $\log _{2}\left(8 a^{4}\right)$ bằng
A. $4 b+7$.
B. $4 b+3$.
C. $4 b$.
D. $4 b-1$.
Câu 23. Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 5 và bán kính đường tròn đáy bằng 4 . Thể tích khối nón tạo bời hình nón bằng
A. $\frac{80 \pi}{3}$.
B. $48 \pi$.
C. $\frac{16 \pi}{3}$.
D. $16 \pi$.
Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình $\log _{2}(3 x-1)<3$ là
A. $(-\infty ; 3)$.
B. $\left[\frac{1}{3} ; 3\right]$.
C. $\left(\frac{1}{3} ; 3\right)$.
D. $(3 ;+\infty)$.
Câu 25. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?
A. $y=\frac{3 x-1}{x+1}$.
B. $y=x^{3}-x$.
C. $y=x^{4}-4 x^{2}$.
D. $y=x^{3}+x$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé