Tuyển tập đề thi TN THPT của Bộ môn Toán 5 năm từ 2017 đến 2021 phân dạng chi tiết
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-08-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập đề thi TN THPT của Bộ môn Toán 5 năm từ 2017 đến 2021 phân dạng chi tiết

Xem chi tiết dưới đây

$\mathrm{N} \mathrm{UC} 1 \mathrm{UC}$
Chủ đề 1 . Tính đơn điệu của hàm số $\ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ đề
2. Cực trị của hàm số
Chủ đề 3 . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Chủ đề 4 . Đường tiệm cận $\ldots$

Chủ đề 5 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $.$
Chủ đề 6 . Lũy thừa $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 7. Hàm số lũy thừa $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 8. Lô-ga-rít $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 9. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít $\ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 10. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít
Chủ đề 11. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít
Chủ đề 12. Nguyên hàm $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ dề 13 . Tích phân $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 14. Ứng dụng của tích phân $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ Chủ đề 15. Điểm biểu diễn số phức $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ Chủ đề 16 . Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức
Chủ đề 17 . Phương trình bậc hai hệ số thực $\ldots$
Chủ đề 18. Cực trị . ........... .
Chủ đề 19. Thể tích khối đa diện $\ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 20 . Nón trụ $\ldots \ldots \ldots$
Chủ đề 21. Mặt cầu $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

Chủ đề 22. Hệ tọa độ trong không gian $\ldots \ldots \ldots$ Chủ đề 23 . Phương trình mặt phẳng Chủ đề 24 . Phương trình đường thẳng trong không gian
Chủ đề 25 . Nhị thức Newton
Chủ đề 26 . Xác suất của biến cố
Chủ đề 27. Dãy số .............
Chủ đề 28. Góc

Chủ đề 29 . Khoảng cách

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé