Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2021 mã đề 101
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2021 mã đề 101 

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x}<2$ là
A. $\left(-\infty ; \log _{3} 2\right)$.
B. $\left(\log _{3} 2 ;+\infty\right)$.
C. $\left(-\infty ; \log _{2} 3\right)$.
D. $\left(\log _{2} 3 ;+\infty\right)$.
Câu 2: Nếu $\int_{1}^{4} f(x) \mathrm{d} x=3$ và $\int_{1}^{4} g(x) \mathrm{d} x=-2$ thì $\int_{1}^{4}[f(x)-g(x)] \mathrm{d} x$ bằng
A. $-1$.
B. $-5$.
C. 5 .
D. 1 .
Câu 3: Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(1 ;-4 ; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của $(S)$ là:
A. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=9$.
B. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=9$.
C. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=3$.
D. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=3$.
Câu 4: Trong không gian $O x y z$, cho đường thẳng $d$ đi qua điểm $M(3 ;-1 ; 4)$ và có một vecto chì phương $\vec{u}=(-2 ; 4 ; 5)$. Phương trình của $d$ là:
A. $\left\{\begin{array}{l}x=-2+3 t \\ y=4-t \\ z=5+4 t\end{array}\right.$.
B. $\left\{\begin{array}{l}x=3+2 t \\ y=-1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$
C. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$
D. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=-1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé