Phát triển đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ giáo dục và đào tạo lần 1 năm 2020 2021
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-16
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Phát triển đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ giáo dục và đào tạo lần 1 năm 2020 2021

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1. (PHÁT TRIEN ĐẺ 101 BGD NĂM 2021 CÂU 36) Cho hình lăng trụ đứng $A B C . A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ có đáy
là tam giác đều cạnh $a$, cạnh bên $A A^{\prime}=a \sqrt{2}$ (tham khảo hình bên). Góc giữa $A B^{\prime}$ và $B C^{\prime}$ bằng

Câu 14. (PHÁT TRIÉN ĐEे 101 BGD NĂM 2021 CÂU 37) Với mọi số thực $a, b, c$ thỏa mãn
$\log _{3} a-2 \log _{3} b+3 \log _{27}(c+1)=1$, khẳng định đúng là
A. $a-2 b+c=0$.
B. $a-2 b+(c+1)^{3}=3$.
C. $a(c+1)=3 b^{2}$.
D. $a(c+1)=9 b^{2}$.
Câu 5. (PHÁT TRIÉN ĐE 101 BGD NÄM 2021 CÂU 37) Với mọi số thực $a, b$ thỏa mãn
$3 \log _{2} a+2 \log _{2} b=3$, khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $a^{3} b^{2}=8$.
B. $a^{3} b^{2}=6$.
C. $3 a+2 b=8$.
D. $3 a+2 b=6$.
Câu 6. (PHÁT TRIEN DE 101 BGD NÃM 2021 CÂU 37) Cho các số thực dương $a, b, x$ thỏa mãn
$\log _{\frac{1}{2}} x=\frac{2}{3} \log _{\frac{1}{2}} a-\frac{1}{5} \log _{\frac{1}{2}} b$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. $x=a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{5}}$.
B. $x=\frac{2}{3} a-\frac{1}{5} b$.
C. $x=a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{-1}{5}}$.
D. $x=a^{\frac{3}{2}} b^{-5}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé