Trích một số câu đề thi Bộ môn Toán năm 2021 thi tốt nghiệp THPT lớp 11 và chương 1 lớp 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-14
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Trích một số câu đề thi Bộ môn Toán năm 2021 thi tốt nghiệp THPT lớp 11 và chương 1 lớp 12

Xem chi tiết dưới đây

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f^{\prime}(x)=(x-7)\left(x^{2}-9\right), \forall x \in \mathbb{R} .$ Có bao nhiêu giá trị
nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $g(x)=f\left(\left|x^{3}+5 x\right|+m\right)$ có it nhất 3 điểm cực trị?
A. 6 .
B. 7 .
C. 5 .
D. 4 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé